headerphoto

Inn for landing 2017

Endelig dato og sted for neste Inn for landing-leir er bestemt. Det blir 23. – 27. februar 2017 på Strand leirsted i Sandefjord.

Missiologisk Forum 23. november

Ulike stemmer utfordrer kjente skillelinjer mellom økumenisk, evangelikal, katolsk, ortodoks og pentekostal missiologi. Hører vi stemmer som viser den enheten som Jesus ba om, for at verden skal tro at du har sendt meg (Joh 17.21)?

Ekteskapserklæringen

Sammen med 35 andre utgivere støtter NORME ekteskapserklæringen, et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen, i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi.

Hva skjedde på Link?

Fikk du ikke med deg årets Link-konferanse? Vel, den har høstet god omtale og mye ros, ikke minst på grunn av temaets aktualitet, både hjemme og i misjonsarbeidet.

Link 2016 og NORME 15 år

6. og 7. september inviterer NORME-nettverket til Link 2016 og NORME 15 år. Tema for konferansen er Sekularisering; et vinn, eller forsvinn, for norsk misjon?

Bibelen som misjonens hjerte

- Missiologisk Forum 10. mars ble en strålende dag! Dette er oppsummeringen fra arrangørene etter fagdagen om Bibel og Misjon, et samarbeid mellom NORME og Bibelselskapet i anledning sistnevntes 200-årsjubileum.

NORME skapte kirkehistorie

28. januar samlet NORME nasjonale Ung-ledere fra medlemsorganisasjonene og enkelte andre Ungdomsorganisasjoner. – Historisk!, mener komiteen som inviterte.