headerphoto
Gå til:Nyheter
Ekteskapserklæringen

Kategori: Nyheter

27.10.2016

Sammen med 35 andre utgivere støtter NORME ekteskapserklæringen, et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen, i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi.

Bakgrunnen og hensikt for denne erklæringen

- Er ekteskapet Guds skaperordning for mann og kvinne?
- Har barn rett til å kjenne sin egen mor og far?
- Er homofilt samliv i pakt med Guds vilje?
- Bør kristne menigheter tilpasse seg den kjønnsnøytrale ideologien?

Hensikten med denne ekteskapserklæringen er å forklare og begrunne utfordringene fra den kjønnsnøytrale ideologien, og å gi støtte til en bibelsk forståelse, veiledning og forkynnelse.

Vår tro på den treenige Gud forplikter oss til å bekjenne og forsvare Bibelens budskap om ekteskap, familie og barn.

Vi sier:

• JA til Bibelen som kirkens forpliktende norm for tro og liv.
• JA til ekteskapet som Guds skaperordning for én mann og én kvinne. • JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.
• JA til barns gudgitte rett til å kjenne sin egen mor og far.
• JA til barneperspektivet i kirkens teologi og praksis.

Du kan laste ned hele ekteskapserklæringen på linken nedenfor. 


UTGIVERE

• Pinsebevegelsen i Norge • Normisjon • Norsk Luthersk Misjonssamband • Den Evangelisk Lutherske Frikirke • De Frie Evangeliske Forsamlinger • Misjonsforbundet • Det Norske Baptistsamfunn • Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) • Indremisjonsforbundet • Oslo katolske bispedømme • Trondheim stift/Den katolske kirke i Midt-Norge • Tromsø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge • NORME - Norsk Råd for Misjon og Evangelisering • Den Norske Israelsmisjon • Evangelisk Luthersk Nettverk • OASE • Ungdom i Oppdrag • Kvinner i Nettverk • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag • Norges Samemisjon • Den indre Sjømannsmisjon • Asia Link • Kristent Nettverk • Foursquare Norge • Doulos-nettverket • Den nordisk-katolske kirke • Kristen Muslimmisjon • Til Helhet • For Bibel og Bekjennelse (FBB) • Barn og Foreldrerett • JesusKvinner • Operasjon Mobilisering • Nettverk for Menn • Aglow International Norge • Den lutherske kirke i Norge • Frontiers Norge • Det evangelisk-lutherske stift i Norge • Stiftelsen MorFarBarn

Disse 36 organisasjonene og kirkesamfunnene står sammen som utgivere av erklæringen. Stiftelsen MorFarBarn (www.morfarbarn.no) har koordinert prosjektet.

Brosjyrer kan bestilles ved å sende e-post til ekteskapserklaering@gmail.com eller SMS til 99 23 23 54.