headerphoto
Gå til:NyheterGå til:Arrangement
Hva skjedde på Link?

Kategori: Nyheter, Arrangement

21.09.2016

Fikk du ikke med deg årets Link-konferanse? Vel, den har høstet god omtale og mye ros, ikke minst på grunn av temaets aktualitet, både hjemme og i misjonsarbeidet.

Bursdagsfest: Tirsdagen ble NORMEs 15-årsjubileum markert. Det ble marsipankake og middag, god underholdning og god forkynnelse. Tidligere daglig leder Rolf Ekenes fikk salen til å le med noen glimt bak gardinene hos NORME. Marianne Synnes Braaseth begeistret forsamlingen med et 10 minutters langt dikt om global misjon. Anne-Karin Kristensen dro oss gjennom noe av NORME-historien og Terje Bjørkås sa noe om fremtiden. Høydepunktet for mange var allikevel Egil Svartdahls fest- og misjonstale, som kombinerte humor med kallet til å stå sammen for å nå verden med evangeliet.

Sekularisering; Onsdagen var det tid for å gå dypere inn i temaet; Sekularisering, et vinn eller forsvinn for norsk misjon?

- Evangeliet er ikke gammelt nytt for dagens unge, og blir derfor sett på som gode nyheter, sa Acta-leder Kristian Øgaard, som sparket i gang onsdagen med en beskrivelse av det sekulære samfunnets kjennetegn.

Silje Kvamme Bjørndal argumenterte for at det sekulære samfunnet har gjort troen til en individuell fornuftsting vi skal prøve å forstå, mer enn å leve den ut i fellesskap.

Nye måter å formidle evangeliet; Stefan Gustavsson, leder i den Svenske Evangeliske Alliansen (SEA), utfordret Link-deltagerne til å lete etter nye måter å formidle evangeliet på, i en sekulær hverdag, hvor folkekirkemodellen ikke har ført til kirkevekst. Han viste blant annet til at andelen barn som har blitt døpt i Svenska kyrkan har gått fra 80 til 45% siden 1970.

Av andre temaer som ble berørt var hvordan misjonsorganisasjonene rekrutterer og trener utsendingene sine på arbeidet i ikke-sekulariserte land. Her ble det til og med stilt spørsmål om utsendingene faktisk er med på å eksportere et sekulært verdensbilde de stedene de arbeider.

Muligheter: Etter lunsj så vi etter muligheter for å dele kristen tro og praksis i et sekulært samfunn. Yngvild Hofstad i Ungdom i Oppdrag pekte på styrken i å sette inn en felles innsats som evangeliske misjonsorganisasjoner og menigheter. Tore Laugerud  i Areopagos pekte på det sekulære menneskes åndelige søken som en åpen dør for å dele evangeliet. Dawit Olika Terfassa, Phd-student på MF fra Etiopia, fokuserte på kirken i Sør som aktør for å dele budskapet om Jesus i sekulære kontekster.

Medierosen: Helt til slutt ventet en stor overraskelse. På programmet sto det at Medierosen skulle deles ut, en utmerkelse som Familie & Medier står bak. Og gleden var stor da vinneren, Andreas Håtveit, dukket opp for å motta blomster og en stor takk. Både juryen og nettavstemningen var overbevist om at Andreas hadde delt evangeliet på en forbilledlig måte og vært et frimodig vitne i flere reality-serier og andre programmer.