headerphoto
Gå til:ArrangementGå til:Nyheter
Missiologisk Forum 23. november

Kategori: Arrangement, Nyheter

25.10.2016

Ulike stemmer utfordrer kjente skillelinjer mellom økumenisk, evangelikal, katolsk, ortodoks og pentekostal missiologi. Hører vi stemmer som viser den enheten som Jesus ba om, for at verden skal tro at du har sendt meg (Joh 17.21)?

På vei mot større enighet?

I løpet av de siste årene har ulike tradisjoner innen den globale kirken gitt forskjellige og til dels nye svar på hvordan tenke kirke og misjon: Fra Lausanne bevegelsen har vi fått Cape Town-Erklæringen, Pave Francis har lagt frem en uttalelse om «Evangelii Gaudium» og fra Kirkenes Verdensråd har vi fått både «Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring» og «Kirken – på vei mot en felles visjon».  Se linker nedenfor:

https://www.lausanne.org/nb/cape-town-erklaeringen-2/cape-town-erklaeringen

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

http://www.egede.no/nyhetsarkiv/nytt-nummer-av-ntm

Alle er opptatt av «kirken på vei» - mot livet, mot en felles visjon.  I alle leire tenkes det fremadrettet: Mot en verden i endring, mot skiftende landskap, mot en fornyet og kanskje forenet kirke. Samtidig tenkes det eskatologisk: Gudsriket er på vei til oss, dets krefter bryter allerede inn der hvor vi slår følge med Ånden for å opprette tegn på Gudsriket her og nå. Vi stiller spørsmålet om denne utviklingen vil utfordre gamle skillelinjer og skape et nytt samarbeidsklima for misjon. 

Seminaret henvender seg til menigheter, kirker og misjonsorganisasjoner, til personer som enten ute eller i Norge jobber med kirke og misjon. Styrene i Norges Kristne Råd og i NORME er spesielt invitert.

Tid

Tema

Du får høre

08.45 – 09.00

Registrering

 

09.00 – 09.15

Å ta del i Guds misjon i dag

Terje Bjørkås og Terje Aadne

09.15 – 10.15

Kirke og misjon – på vei mot en felles visjon?

Kjell Nordstokke

 

10.15 – 10.30

Pause

 

10.30 – 12.00

 

Felles vitnesbyrd og samhandling: ‘for at verden skal tro’.

 

 

Panel:

Berit Hagen Agøy, Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Bjørn Bjørnø, Hans-Aage Gravaas og Else Britt Nielsen

Ordstyrer: Knud Jørgensen

12.00 – 13.00

Lunsj

 

 

Praktisk informasjon:

·       Deltakeravgift: kr 200 (inkluderer kaffe/te mm, lunsj). Studenter: kr 100.

·       Påmelding til Checkin.no, søk på Missiologisk Forum, eller klikk her

·       Seminaret er et samarbeid mellom Norsk Råd for Misjon og Evangelisering og Norges Kristne Råd, og er lagt til Menighetsfakultetet i Oslo (adr. Gydas vei 4).