headerphoto
Linker

Artikkelsamlinger om evangelisering og misjon

Linker til artikkelsamlinger med informative og interessante artikler om evangelisering og misjon.

Bekjennelsesskrifter

Linker til bekjennelseskrifter og læresetninger for de fleste kirkesamfunn i verden.

Endetid og misjon

Om sammenhengen mellom endetid og misjon: MTT 24,14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Etikk

Linker til hjemmesider som kan gi veiledning til etisk tenkning i misjonsarbeidet. Linker til artikler om integritet i tjenesten.

Europamisjon - misjon til vestlige kultur

Linker til hjemmesider som omhandler misjon i en sekulær og postmoderne verden og Europamisjon.

Evangelisering

Hjemmesider som definerer evangelisering og gir praktisk veiledning til evangelisering i vår moderne/postmoderne verden

Folkereligion - animisme

Her vil du finne linker til hjemmesider som behandler temaet animisme, folkereligion og hvordan evangeliet kan kommuniseres inn i slike kulturer.

Forfølgelse - religionsfrihet - menneskerettigheter

Linker til sider som religionsfrihet og menneskerettigheter både generelt for alle og spesielt for kristne.

Hinduisme og misjon blant hinduer

Linker til hinduismen som religion og et kristent perspektiv på hinduismen samt misjon blant hinduer.

Kirke og misjon - samarbeidsrelasjoner

Linker om samarbeidet mellom misjon og kirke i ytremisjon.

Kirkevekst

Linker til hjemmesider om kirkevekstforskning og kirkevekst-tenkning nasjonalt og internasjonalt.

Kommunikasjons-metoder

Linker til artikler som beskriver forskjellige former for kommunikasjon i forskjellige kulturer

Konflikthåndtering i menighet og misjon

Linker til artikler som beskriver konflikter og gir hjelp til konflikthåndtering i menighet og misjon.

Korttidsmisjon

Diverse linker til artikler med vurdering av korttidsmisjonens betydning og praktiske råd i forhold til forberedelser og gjennomføring.

Ledelse og mentoring

Linker til sider som gir god hjelp til lederutvikling og lederegenskaper i misjonsarbeidet.

Menneskerettigheter

Her kommer det flere hjemmesider som gir innføring i menneskerettigheter generelt og i de enkelte land spesielt.

Misjonsteologi/missiologi

Misjonsteologi/missiologi

Her er en samling linker til artikler, bøker og hefter som gir en innføring i misjonstenkning og misjonssyn i evangeliske og ekumeniske kretser

Misjonærrollen i vår tid

Linker til noen artikler som omhandler misjonærrollen i vår tid.

Nyheter fra verdensmisjon

Linker til nyhetssider som forteller om evangeliets fremgang i forskjellige verdensdeler og land.

Partnerskap i misjon

Fler og fler arbeider i partnerskap med misjonsorganisasjoner, kirker og internasjonale organisasjoner for å utfylle hverandre og bli mer effektive i misjonsarbeidet.

Rekruttering til misjonærtjeneste

Linker til sider som gir råd angående misjonsærkall, misjonærtjeneste og rekruttering.

Religiøsitet og kristendom

Forholdet mellom religiøsitet, de forskjellige verdensreligioner og kristendom.

Språk og misjon

Linker til sider om forskjellige språk og språklæring i misjonssammenheng.

Støtte til nasjonale misjonærer

Noen linker til debatten angående bruk av og støtte til nasjonale evangelister/misjonærer fremfor dyre vestlige misjonærer.

Totredjedelverdenens misjonærer

Artikler om de mange tverrkulturelle misjonærer fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Trender i verdensmisjonen

Henvisning til linker som prøver å gi en oversikt over utviklingen i verdenssituasjonen og verdensmisjonen. Trender og viktige anliggender i misjon og evangelisering i et nytt århundre.

Unådde folkeslag

Linker til diverse sider med oversikt over unådde folkeslag i forskjellige deler av verden.

Økonomi/Finanser og misjon

Linker til artikler om økonomi og finansiering i misjonsarbeidet.

Åndelig krigføring

Linker til artikler og hjemmesider som gir innsikt i den åndelige kamp som kan være nødvendig i forbindelse med evangelisering og misjon.