headerphoto
Bli medlem

Vi har for tiden 43 kirkesamfunn og organisasjoner som våre medlemmer, se medlemsoversikten. Vi har også et hundretalls personlige medlemmer og et femtitalls menigheter.

Vi inviterer alle som deler NORMEs basis og engasjement for misjon og evangelisering, til å søke om medlemskap, enten det er kirkesamfunn, organisasjoner, menigheter eller enkeltpersoner. Send en epost til post(á)norme.no og vi tar saken derfra.

NORME vil

 • være et organ som bistår medlemmene i å bringe budskapet om Jesus til folkeslagene
 • formidle en visjon for evangelisering og misjon i egne rekker og til ulike kirkemiljøer i Norge
 • skape møteplasser der misjonsledere kommer sammen for å be, drøfte visjoner og strategi og sette dagsorden for misjon og evangelisering i vår tid
 • formidle informasjon og impulser fra det internasjonale misjonsmiljø
 • være en bidragsyter til misjonsstrategisk tenkning i internasjonale misjonsfora (NORME har pt sete i sentralstyret for European Evangelical Alliance)
 • drive informasjonsarbeid og nettverksbygging innenfor feltet misjon og evangelisering
 • skape refleksjon og inspirasjon og være et forum for utveksling av tanker og impulser angående misjon
 • Norsk Råd for Misjon og Evangelisering – ønsker å formidle gode misjons-råd!

Dette skjer blant annet gjennom

 • den årlige to-dagers LINK-konferansen med fokus på ulike sider ved misjonsutfordringen – både internasjonal misjon og oppgaven å dele evangeliet med trosfremmede i vårt eget land
 • NORMEs årsmøte, som er en møteplass for deling av erfaringer og drøfting av nye misjonsoppgaver
 • den årlige lederdagen, hvor evangelikale kirkeledere samles til samtale, bønn og inspirasjon til felles utfordringer
 • Missiologisk Forum – som bl.a arrangerer seminarer og konferanser med fokus på misjonsteologiske temaer

I tillegg får du:

 • jevnlig informasjon om hva som skjer i misjons-Norge gjennom NORME-nytt, et epost-nyhetsark
 • tilgang til ulike ressurser gjennom vår hjemmeside – i samarbeid med nettstedet misjon.info.
 • tilgang til en årlig oppdatert statistikk på hvor norsk misjon står i dag, både økonomisk, personellmessig, geografisk og på annen måte

Gjennom NORME er du også tilknyttet internasjonale organisasjoner som European Evangelical Alliance/ World Evangelical Alliance, Eurochurch, DAWN International og Lausanne Committee for World Evangelization. Vi arrangerer jevnlig seminarer og konferanser sammen med våre medlemmer med fokus på ulike sider ved misjonsoppgaven. Gjennom NORME får du tilgang til et stort nettverk av kirker og organisasjoner med budskapet du/din organisasjon ønsker å formidle.