headerphoto
Støtt NORME

NORMEs økonomi er helt og holdent avhengig av medlemskontingent og gaver. Du kan vise din støtte til NORME gjennom en gave til arbeidet.

NORME vil blant annet
• være et organ som bistår medlemmene i å bringe budskapet om Jesus til folkeslagene
• formidle en visjon for evangelisering og misjon i egne rekker og til ulike kirkemiljøer i Norge
• skape møteplasser der misjonsledere kommer sammen for å be, drøfte visjoner og strategi og sette dagsorden for misjon og evangelisering i vår tid
• formidle informasjon og impulser fra det internasjonale misjonsmiljø

Vi setter stor pris på alle som vil støtte oss i å nå disse mål.

Vårt kontonummer er 3000 12 85404

Tips: Nummeret her kan kopieres rett inn i nettbaken: 30001285404