headerphoto

Missiologisk Forum om Misjon og Migrasjon

30. mars arrangeres igjen Missiologisk Forum, denne gangen med Misjon og Migrasjon som tema.

Missiologisk Forum på MF

Sammen med Menighetsfakultetet arrangerer NORME og SMM Missiologisk Forum på MF 7. februar. Arrangementet er også en del av MFs misjonsuke.

NORME-nytt, februar 2017

Er du blant dem som følger med på VM i langrenn i disse dager? Da har du helt sikkert fått med deg alle gullmedaljene jentene har tatt, og sikkert også stavbrekk og fall på herresiden. Vi elsker det når heltene våre tar gull, og irriterer oss over tabbene som skjer med dem på …

Misjonsstatistikken for 2015

Rapporten fra misjons- og medlemsstatistikken for 2015 er nå klar og kan lastes ned.

Inn for landing 2017

Endelig dato og sted for neste Inn for landing-leir er bestemt. Det blir 23. – 27. februar 2017 på Strand leirsted i Sandefjord.

Ekteskapserklæringen

Sammen med 35 andre utgivere støtter NORME ekteskapserklæringen, et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen, i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi.

Missiologisk Forum 23. november

Ulike stemmer utfordrer kjente skillelinjer mellom økumenisk, evangelikal, katolsk, ortodoks og pentekostal missiologi. Hører vi stemmer som viser den enheten som Jesus ba om, for at verden skal tro at du har sendt meg (Joh 17.21)?