headerphoto
Introduksjon

Visjon

NORME, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering er en paraplyorganisasjon for 43 norske misjonsorganisasjoner. NORME ble stiftet i 2001 som en sammenslutning av Norsk Misjonsråd, den Evangeliske Allianse i Norge og Lausanne-bevegelsen Norge. 

Visjon: NORME vil stimulere norske ledere for misjon og evangelisering til å søke sammen i felles refleksjon om strategi og teologi samt inspirasjon og fokusering av felles visjoner. 

Derfor arbeider vi for å binde sammen nasjonale og internasjonale nettverk som på forskjellige vis arbeider med spørsmål knyttet til misjon og evangelisering og fungere som bindeledd for organisasjoner og kirkesamfunn opp mot disse.

NORME vil:

 • være et organ som bistår medlemmene i å bringe budskapet om Jesus til folkeslagene
 • formidle en visjon for evangelisering og misjon i egne rekker og til ulike kirkemiljøer i Norge
 • skape møteplasser der misjonsledere kommer sammen for å be, drøfte visjoner og strategi og sette dagsorden for misjon og evangelisering i vår tid
 • formidle informasjon og impulser fra det internasjonale misjonsmiljø
 • være en bidragsyter til misjonsstrategisk tenkning i internasjonale misjonsfora (NORME har pt sete i sentralstyret for European Evangelical Alliance)
 • drive informasjonsarbeid og nettverksbygging innenfor feltet misjon og evangelisering
 • skape refleksjon og inspirasjon og være et forum for utveksling av tanker og impulser angående misjon
 • Norsk Råd for Misjon og Evangelisering – ønsker å formidle gode misjons-råd!

Dette skjer blant annet gjennom:

 • den årlige to-dagers LINK-konferansen med fokus på ulike sider ved misjonsutfordringen – både internasjonal misjon og oppgaven å dele evangeliet med trosfremmede i vårt eget land
 • NORMEs årsmøte, som er en møteplass for deling av erfaringer og drøfting av nye misjonsoppgaver
 • den årlige lederdagen, hvor evangelikale kirkeledere samles til samtale, bønn og inspirasjon til felles utfordringer
 • Missiologisk Forum – som bl.a arrangerer seminarer og konferanser med fokus på misjonsteologiske temaer

I tillegg får du:

 • jevnlig informasjon om hva som skjer i misjons-Norge gjennom NORME-nytt, et epost-nyhetsark
 • tilgang til ulike ressurser gjennom vår hjemmeside – i samarbeid med nettstedet misjon.info.
 • tilgang til en årlig oppdatert statistikk på hvor norsk misjon står i dag, både økonomisk, personellmessig, geografisk og på annen måte

Gjennom NORME er du også tilknyttet internasjonale organisasjoner som European Evangelical Alliance/ World Evangelical Alliance, Eurochurch, DAWN International og Lausanne Committee for World Evangelization. Vi arrangerer jevnlig seminarer og konferanser sammen med våre medlemmer med fokus på ulike sider ved misjonsoppgaven. Gjennom NORME får du tilgang til et stort nettverk av kirker og organisasjoner med budskapet du/din organisasjon ønsker å formidle.

Spesielle områder

NORME tar også ansvar for å arbeide med fellesinteresser for norsk misjon, slik som

Bakgrunn

NORME ble til ved sammenslutning av Norsk Misjonsråd, Lausanne Norge og Den Evangeliske Allianse 1.mars 2001 og er et samarbeid på Lausannepaktens grunn.

Les mer om NORME

Introduksjon
Medlemmer
Oversikt over medlemsorganisasjoner med kontakt opplysninger
Kart
Verdenskart som viser hvor medlemsorganisasjonene er engasjert
Nettverk
Beskrivelser av de ulike nettverk som er en del av NORME eller som NORME er knyttet til
Ledelsen
Informasjon om daglig leder og styret
Vedtekter
Vedtektene for Norsk råd for misjon og evangelisering
Lausannepakten
Lausannepakten - en del av grunnlaget til NORME
Retningslinjer
Codes of Conduct - Retningslinjer for norske misjonsorganisasjoner med internasjonalt engasjement