headerphoto
Ledelsen

Daglig leder


Anne Lise Søvde er ansatt som Daglig Leder i NORME fra oktober 2011. Hun har jobbet i PYM (De norske pinsemenigheters ytremisjon) og vært lærer på Gå Ut Senteret i Hurdal de siste tre årene. I tillegg har hun vært misjonær og lærer ved en teologisk fagskole i Cordoba, Spania. Hun har Mastergrad i kristendomskunnskap fra Menighetsfakultetet, Bachelorgrad i teologi fra Ansgar Teologiske Høyskole i tillegg til teologisk utdannelse fra Centro Superior de Teologia de Asambleas de Dios i Spania.
Anne Lise var en av de norske delegatene til Lausanne III-kongressen i Cape Town i oktober i fjor. Hun 2010.

Rolf Ekenes (tidligere Daglig leder) er ansatt som Tilsynsmann i DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) fra september 2010.  

Styret

NORMEs styre 2015 til 2016: Terje Bjørkås (styreleder og misjonsleder i Frikirken), Agnes Lid (daglig leder i Wycliffe), Roar G. Fotland (Metodistenes Misjonsselskap og MF), Ruth Skree (Substans og NLM Ung), Anne-birgitta Langmoen Kvelland (generalsekretær i Normisjon), Morten Egeland (NLM) og Marianne Synnes Braseth (leder Skjærgårdsheimen UIO). 

Varamedlemmer: Erik Furnes (Generalsekretær Indremisjonsforbundet), Svein Ebbel Skjold (NMS) og Inger Marie Andersen Oppegård (daglig leder Lærernes Misjonsforbund).