headerphoto
Indremisjon

Følgende medlemmer er, enten primært eller delvis, engasjert i indremisjon (d.v.s. evangelisering, menighetsbyggende arbeid o.l. i Norge).

Areopagos
Areopagos
Postboks 6763 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 23331700   E-post: areopagos(á)areopagos.org
Bibelleseringen
Bibelleseringen
Holbergsplass 4, 0166 OSLO
Tlf: 22992969   E-post: kontor(á)bibelleseringen.no
De Frie Evangeliske Forsamlinger
De Frie Evangeliske Forsamlinger  - DFEF
Knoffsgate 6, 3044 DRAMMEN
Tlf: 33065456   E-post: post(á)dfef.no
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn  - DELK
Åslyveien 19, 3170 Sem
Tlf: 33359350   E-post: delk(á)delk.no
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Micheletsvei 62c, 1368 Stabekk
Tlf: 67103560   E-post: post(á)baptist.no
Det Norske Bibelselskap
Det Norske Bibelselskap
Postboks 6624 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Tlf: 47976450   E-post: post(á)bibel.no
Det Norske Misjonsforbund
Det Norske Misjonsforbund
Chr. Krohgsgt. 34, 0186 Oslo
Tlf: 23325750   E-post: post(á)misjonsforbundet.no
Det Norske Misjonsselskap
Det Norske Misjonsselskap  - NMS
Postboks 226, 4001 Stavanger
Tlf: 51516100   E-post: info(á)nms.no
Frelsesarmeen
Frelsesarmeen
Postboks 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 22998500   E-post: post(á)frelsesarmeen.no
Indremisjonsforbundet
Indremisjonsforbundet  - ImF
Søre Bildøy, 5353 Straume
Tlf: 56314240   E-post: imf(á)imf.no
Kristent Interkulturelt Arbeid
Kristent Interkulturelt Arbeid  - KIA
Vaisenhusgata 5, 4012 Stavanger
Tlf: 48314100   E-post: kia(á)kianorge.no
Kristent Nettverk
Kristent Nettverk
Postboks 63 Minde, 5821 Bergen
Tlf: 55381840   E-post: post(á)krinet.no
Kristkirken
Kristkirken
Postboks 97 Minde, 5821 Bergen,
Tlf: 55 27 28 50   E-post: kontor(á)kristkirken.no
Metodistkirken
Metodistkirken
Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Tlf: 23332700   E-post: hovedkontoret(á)metodistkirken.no
Navigatørene
Navigatørene
Postboks 6920 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 22981515   E-post: post(á)navigatorene.no
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag  - NKSS (Laget)
Holbergs plass 4, 0166 Oslo
Tlf: 22992424   E-post: post(á)nkss.no
Norges Samemisjon
Norges Samemisjon
Vestre Kanalkai 20, 7010 Trondheim
Tlf: 73876250   E-post: hovedkontoret(á)samemisjonen.no
Normisjon
Normisjon
Postboks 7153 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 23301000   E-post: normisjon(á)normisjon.no
Norsk Luthersk Misjonssamband
Norsk Luthersk Misjonssamband  - NLM
Sinsenvn. 25, 0572 Oslo
Tlf: 22007200   E-post: info(á)nlm.no
Ungdom i Oppdrag
Ungdom i Oppdrag
Grimerudvegen 77, 2312 Ottestad
Tlf: 62574300   E-post: info(á)ywam.no