headerphoto
Kirkesamfunn o.l.

... som er medlemmer av NORME

De Frie Evangeliske Forsamlinger
De Frie Evangeliske Forsamlinger  - DFEF
Knoffsgate 6, 3044 DRAMMEN
Tlf: 33065456   E-post: post(á)dfef.no
De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon
De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon  - PYM
Postboks 6647 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Tlf: 47454554   E-post: post(á)pym.no
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn  - DELK
Åslyveien 19, 3170 Sem
Tlf: 33359350   E-post: delk(á)delk.no
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Micheletsvei 62c, 1368 Stabekk
Tlf: 67103560   E-post: post(á)baptist.no
Det Norske Misjonsforbund
Det Norske Misjonsforbund
Chr. Krohgsgt. 34, 0186 Oslo
Tlf: 23325750   E-post: post(á)misjonsforbundet.no
Frelsesarmeen
Frelsesarmeen
Postboks 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 22998500   E-post: post(á)frelsesarmeen.no
Frikirkens Ytremisjon
Frikirkens Ytremisjon
Postboks 23 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo
Tlf: 22748600   E-post: misjon(á)frikirken.no
Kristent Nettverk
Kristent Nettverk
Postboks 63 Minde, 5821 Bergen
Tlf: 55381840   E-post: post(á)krinet.no
Kristkirken
Kristkirken
Postboks 97 Minde, 5821 Bergen,
Tlf: 55 27 28 50   E-post: kontor(á)kristkirken.no
Metodistkirken
Metodistkirken
Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Tlf: 23332700   E-post: hovedkontoret(á)metodistkirken.no