headerphoto
Ytremisjon

Følgende medlemmer er, enten primært eller delvis, engasjert i ytremisjon (d.v.s. evangelisering, menighetsbyggende arbeid, trening eller bistand utenfor Norge).

Areopagos
Areopagos
Postboks 6763 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 23331700   E-post: areopagos(á)areopagos.org
Asia Link
Asia Link
Brattelandsåsen 11, 4827 Frolands Verk
Tlf: 37236000   E-post: post(á)asialink.no
Compassion Norge
Compassion Norge
Smedgata 30, 1850 Mysen
Tlf: 03189   E-post: info(á)compassion.no
De Frie Evangeliske Forsamlinger
De Frie Evangeliske Forsamlinger  - DFEF
Knoffsgate 6, 3044 DRAMMEN
Tlf: 33065456   E-post: post(á)dfef.no
De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon
De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon  - PYM
Postboks 6647 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Tlf: 47454554   E-post: post(á)pym.no
Den Norske Israelsmisjon
Den Norske Israelsmisjon
Holbergs plass 4, 0166 Oslo
Tlf: 22988500   E-post: post(á)israelsmisjonen.no
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn  - DELK
Åslyveien 19, 3170 Sem
Tlf: 33359350   E-post: delk(á)delk.no
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Micheletsvei 62c, 1368 Stabekk
Tlf: 67103560   E-post: post(á)baptist.no
Det Norske Bibelselskap
Det Norske Bibelselskap
Postboks 6624 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Tlf: 47976450   E-post: post(á)bibel.no
Det Norske Misjonsforbund
Det Norske Misjonsforbund
Chr. Krohgsgt. 34, 0186 Oslo
Tlf: 23325750   E-post: post(á)misjonsforbundet.no
Det Norske Misjonsselskap
Det Norske Misjonsselskap  - NMS
Postboks 226, 4001 Stavanger
Tlf: 51516100   E-post: info(á)nms.no
Evangelisk Orientmisjon
Evangelisk Orientmisjon
Postboks 5369 Majorstuen, 0304 Oslo
Tlf: 22609440   E-post: eom(á)eom.no
Frelsesarmeen
Frelsesarmeen
Postboks 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 22998500   E-post: post(á)frelsesarmeen.no
Frikirkens Ytremisjon
Frikirkens Ytremisjon
Postboks 23 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo
Tlf: 22748600   E-post: misjon(á)frikirken.no
Frontiers
Frontiers
Postboks 5134, 9284 Tromsø
Tlf: 40624515   E-post: info(á)frontiers.no
HimalPartner
HimalPartner  - tidl. Tibetmisjon
Postboks 6646 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Tlf: 22769010   E-post: post(á)himalpartner.no
Kristen Muslimmisjon
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212, 3571 Ål
Tlf: 91150344   E-post: eoflaa(á)online.no
Kristent Arbeid Blant Arabere
Kristent Arbeid Blant Arabere  - KABA
Postboks 169, 1401 Ski
Tlf: 64862080   E-post: post(á)kaba.as
Kristent Nettverk
Kristent Nettverk
Postboks 63 Minde, 5821 Bergen
Tlf: 55381840   E-post: post(á)krinet.no
Litteraturmisjonen
Litteraturmisjonen
Postboks 3050, 3501 Hønefoss
Tlf: 91543285   E-post: post(á)litteraturmisjonen.no
Lærernes Misjonsforbund
Lærernes Misjonsforbund
Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE
Tlf: 41046934   E-post: laermisj(á)laermisj.no
Metodistkirken
Metodistkirken
Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Tlf: 23332700   E-post: hovedkontoret(á)metodistkirken.no
Misjon Uten Grenser
Misjon Uten Grenser  - MUG
Moen 9, 3948 Porsgrunn
Tlf: 35569110   E-post: post(á)misjonutengrenser.no
Misjonsalliansen
Misjonsalliansen
Postboks 6863 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 22942600   E-post: info(á)misjonsalliansen.no
Mission Aviation Fellowship
Mission Aviation Fellowship  - MAF Norge
Postboks 316, 1401 Ski
Tlf: 33480780   E-post: maf(á)maf.no
Navigatørene
Navigatørene
Postboks 6920 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 22981515   E-post: post(á)navigatorene.no
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag  - NKSS (Laget)
Holbergs plass 4, 0166 Oslo
Tlf: 22992424   E-post: post(á)nkss.no
Norges Samemisjon
Norges Samemisjon
Vestre Kanalkai 20, 7010 Trondheim
Tlf: 73876250   E-post: hovedkontoret(á)samemisjonen.no
Normisjon
Normisjon
Postboks 7153 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 23301000   E-post: normisjon(á)normisjon.no
Norsk Luthersk Misjonssamband
Norsk Luthersk Misjonssamband  - NLM
Sinsenvn. 25, 0572 Oslo
Tlf: 22007200   E-post: info(á)nlm.no
Operasjon Mobilisering
Operasjon Mobilisering  - OM
Industrigata 28, 4632 Kristiansand
Tlf: 38099765   E-post: info.no(á)om.org
Stefanusalliansen
Stefanusalliansen  - tidl. Norsk Misjon i Øst
Postboks 6603 Rodeløkka, 0502 Oslo
Tlf: 23408800   E-post: post(á)stefanus.no
Sykepleiernes Misjonsring
Sykepleiernes Misjonsring
Lovisenberggt. 15A, 0456 Oslo
Tlf: 22358272   E-post: smr(á)lovisenberg.no
Tent
Tent  - Tent AS
Postboks 42 Birkebeinersenteret, 5831 Bergen
Tlf: 55326640   E-post: post(á)tent.no
Ungdom i Oppdrag
Ungdom i Oppdrag
Grimerudvegen 77, 2312 Ottestad
Tlf: 62574300   E-post: info(á)ywam.no
Wycliffe Bibeloversettere
Wycliffe Bibeloversettere
Postboks 6625 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Tlf: 22932780   E-post: info(á)wycliffe.no
Åpne Dører
Åpne Dører
Magnus Barfotsvei 7, 4633 Kristiansand
Tlf: 38111400   E-post: norway(á)od.org