Missiologisk Forum 19. april

Sammen med Norges Kristne Råd og Den norske kirke arrangerer NORME vårens Missiologiske Forum 19. april. Tema for dagen er Kirkenes Verdensråds store misjonskonferanse i Arusha i mars 2018, og vi får rykende ferske inntrykk og smakebiter fra flere i den norske delegasjonen.

Et kall til forvandlende disippelskap: Hovedtema for Aursha-konferansen var Moving in the Spirit: called to transforming discipleship. (no: Å leve i ånden, et kall til forvandlende disippelskap). Ambisjonene til den verdensvide kirke er store. Men hvordan ser de for seg at dette skal skje? Hvem skal være aktørene?,  og hvor kommer inspirasjon og kreftene fra? På Missiologisk Forum stiller vi oss spørsmålet: Hvilken retning tar misjonen etter Arusha.

Program og innhold: Fagdagen Missiologisk Forum arrangeres 19. april på Menighetsfakultetet, auditorium 2.

Bård Mæland fra VID holder åpningsforedraget. Så får vi være med på Arusha-gudstjeneste i kapellet sammen med studentene på MF. Roar G. Fotland vil gi oss noen viktige lærdommer fra den afrikanske kirke, mens Hanne P. Øygard vil ta oss med til Arusha i et urfolks perspektiv. Jeffrey Huseby tar oss med i et evangelikalt perspektiv, mens Stephanie Dietrich sier noe om det økumeniske perspektivet. Marianne Brekken gir noen refleksjoner på vegne av unge teologer. Det er også satt av tid til samtale og vi inviterer deg til å delta med din respons på det som blir lagt frem.

Pris: pris for seminaret er kr 300. Dette inkluderer lunsj og kaffe/te når vi har pause.

Studentpris kr 150. Dette inkluderer lunsj og kaffe/te

Påmelding: Påmeldingen skjer via Checkin.no på linken; https://www.checkin.no/event/15739/missiologisk-forum

(Du kan også søke opp Missiologisk Forum i Checkin.no sin søkemotor)

Arrangør: NORME, Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Egede Instituttet.