30 dagers bønn for verdens muslimer

Vil du være med å be for verdens muslimer gjennom deres fastemåned, ramadan?

Da blir du med i et globalt nettverk av forbedere som benytter bønneguiden 30 dagers bønn for verdens muslimer.

30 dagers bønn for verdens muslimer er en internasjonal kampanje oversatt til, og publisert på, mer enn 30 språk. Bønneguiden er et godt verktøy for å oppmuntre kristne til å be for muslimer, som har vært i bruk gjennom 25 år. Hvert år setter man fokus på folk i ulike situasjoner, fra ulike steder, tilhørende ulike etnisiteter, med ulike behov. For hver dag i ramadan er det et nytt bønnetema.

Vi tror bønn er viktig, både for at Gud skal lære oss å elske muslimer slik han elsker dem, og for at Gud skal åpenbare seg for nye mennesker som enda ikke har hørt. De siste tiårene har vi dessverre sett en økning av ekstremistgrupper og flere alvorlige kriger i Midtøsten og Nord-Afrika. Men i det samme tidsrommet har vi også sett store Jesus-bevegelser i de samme områdene. Vi tror Gud er på ferde i Midtøsten og vi vil være med på det Han gjør.

Bønneguiden 30 dagers bønn for verdens muslimer er koordinert av NORME i samarbeid med Ungdom i Oppdrag, Åpne Dører, Wycliffe, Frikirken, Frontiers, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), med støtte fra flere organisasjoner. Enkeltpersoner har bidratt med oversettelse, korrektur, design og tilpasning, etc. på dugnad. Vi vil sende en stor takk til alle dere som har bidratt.

Ta kontakt på post@norme.no dersom du ønsker å få heftet tilsendt.
Følg aksjonen dag for dag her.

Følg aksjonen på Facebook her. 
Se promovideo nedenfor