Inn for landing, 21. -25. februar 2019

Igjen arrangeres kurset Inn for landing for ungdommer fra utsendte familier, den 21. til 25. februar. Inn for landing er et fem dagers kurs for ungdommer som har hatt deler av sin oppvekst i en annen kultur. På Inn for Landing setter vi fokus på det ”å lande” i Norge etter å ha bodd «ute».

Inn for Landing er en leir for ungdommer som går i niende klasse på ungdomsskolen eller på videregående. Kurset, som går over fem dager, består både av undervisning, grupper, gøye aktiviteter, og festkveld.

Her møtes ungdommer fra ulike utsender organisasjoner, og får dele opplevelser og erfaringer i forbindelse med det å vokse opp «flere steder». Tilbakemeldingene fra tenåringene som har deltatt på Inn for Landing er svært gode. Kurset hjelper dem å bli bedre kjent med seg selv, og å tolke egne erfaringer, egne reaksjoner og følelser. I tillegg blir de mer bevisst den berikelsen det er å ha en oppvekst fordelt på flere kulturer.

Alle lederne på Inn for Landing har selv vokst opp i utlandet, noe som gjør at de også forstår deltagerne godt.

Sted: Leiren arrangeres på Evjetun leirsted i Evje, utenfor Kristiansand.
Vi kan tilby henting på Kjevik flyplass og ved togstasjon og bussterminal i Kristiansand.

Pris: Pris per deltager er 4.250 NOK for kurs og opphold per person.
Reise kommer i tillegg.
De aller fleste deltagerne får dette kurset dekket av sin «utsenderorganisasjon», som en del av re-entry-opplegget eller debrifingen. Ta kontakt med NORME-kontoret dersom du er usikker på om dette dekkes av din organisasjon, eller for å søke om hjelp til å få kurset dekket.

Påmelding: Link til påmelding på checkin.no her.