Missiologisk Forum, 5. februar

Mellom kontekstualisering og synkretisme: En viktig oppgavene i misjon er å skjelne mellom ånder. I misjon møter vi behovet for å skjelne mellom hva som bør bevares av kultur, tradisjon og praksis, og hva som bør tas avstand fra. Vi har sett etter måter å kontekstualisere det kristne budskapet på, mens vi har ønsket å unngå uheldige religionsblandinger eller synkretisme. Men finnes det et vanntett skille mellom synkretisme og kontekstualisering?, eller religionsblanding og tradisjonsfornyelse? Som kirke og misjonsorganisasjoner er vi avhengig av Guds ledelse og lokale kristnes dømmekraft her.

I forbindelse med Myklebustforelesningen på MF, vil NORME arrangere et Missiologisk Forum med en av verdens fremste teologer på dette temaet, Stephen Bevans. Bevans har blant annet skrevet boken Models of Contextual Theology og Mission on the Road to Emmaus: Constants, og er professor emeritus i Mission and Culture.

PROGRAM MISSIOLOGISK FORUM, 5.02.19

11.15-12.00 Olav G. Myklebust lecture
Emerging Theologies in Mission: Prophetic dialogue, Discipleship, Attraction, Stephen Bevans
12.00 – 13.15 Lunch in the cantina People by their own lunch
13.15-13.45 The tension between contextualisation and syncretism Stephen Bevans
13.45-13.55 Response Agnes Lid
13.55-14.05 Response Harald Hegstad
14.05-14.15 Short break
14.15-15.00 Plenary session Comments and questions from the plenary to the panel.
Stephen Bevans Agnes Lid Harald Hegstad

For påmelding på Missiologisk Forum, bruk Checkin.no