24.-25. mai; Fagsamling og nettverksmøte i MBB-nettverket

Styringsgruppa i NORMEs MBB-nettverk inviterer ansatte og frivillige i medlemsorganisasjoner, kirker og andre sammenhenger til to dager med inspirasjon, fordypning og revitalisering.

Com follow me; Vi får blant annet være med på lanseringen av disppelgjøringskurset Come follow me, på norsk. Kurset er et godt verktøy for disippelgjøring av nye troende fra Midtøsten. Den norske oversettelsen vil deles ut til alle deltagerne på fagsamlingen.

Fredagen får vi møte Tabea og Waldemar, som leder et omfattende arbeid i Tyskland blant MBB-ere. Et satsingsområde som har vist seg fruktbart for dem har vært strategisk og god bruk av hjemkomne utsendinger. Vi vil både få en innføring i dette (Barnabas Initiative) og deres helhetlige tilnærming til disippelskap og trening av nye troende (Four room concept). I tillegg får vi et totimers seminar i Come follow me, med Jan på fredagen.

Fredag kveld inviterer vi til en litt mer uformell samling for å høre om kirkenes respons på flyktningestrømmen til Tyskland i 2015. Hva fungerte bra, og hva fungerte dårlig? og ikke minst: Hva har kirkene lært av dette?

Lørdagen blir det heldagsseminar i Come follow me, eller Kom og følg meg, som den norske oversettelsen heter. Ta kontakt med NORME for informasjon om påmelding til arrangementet.

Sted: Arrangementet er lagt til Oslo. Adresse for samlingen sendes på epost til dem som er påmeldt.