Missiologisk Forum/Egede rep.-møte, 4.06

Velkommmen til Missiologisk Forum og Egede-instituttets representantskapsmøte, i samarbeid med Den Norske Israelsmisjon (DNI).

Vårens Missiologiske Forum blir arrangert i samarbeid med Egede-instituttet og Den Norske Israelsmisjon. Forumet er et samarbeidsprosjekt i anledning Den Norske Israelsmisjon sitt 175-årsjubileum og Egede-instituttets representantskapsmøte.

Dato for årets Missiologiske Forum er 4. juni,
og sted blir på NLA-høyskolen i Oslo (Linstowsgate 3).

Tema for dagen vil være; Messianske jøder – hvem er de?
Hovedinnleder vil være Elisabeth Levy. Elisabeth Levy er Internasjonal leder for Caspari Center for bibelske og jødiske studier i Jerusalem. Deretter vil vå få to responser, fra Ole-Christian Kvarme og Anne Lise Søvde Valle.
Ole-Christian Kvarme er tidligere Oslo-biskop og tidligere utsending fra Den Norske Israelsmisjon. Anne Lise Søvde Valle er NORME-leder.

Seminaret vil ledes av Rolf Gunnar Heitmann (generalsekretær i DNI).

PROGRAM FOR DAGEN
09:00-09:30 Registrering og kaffe
09:30-12:00 Seminar Israel og det kristne vitnesbyrdet
12:00-13:00 Lunsj
13:00-15:00 Egedes representantskapsmøte

For påmelding: bruk linken https://www.checkin.no/event/19193/egedes-representantskapsmoete-og-missiologisk-forum

Sakspapirer til representantskapsmøtet sendes i egen mail til Egedes medlemmer.