Ny daglig leder ansatt i NORME

Hans Aage Gravaas (57) blir fra 3. september ny daglig leder av Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). Stillingen er en åremålsstilling. Gravaas overtar etter Anne Lise Søvde Valle.

Hans Aage Gravaas er teolog og ordinert prest i Den norske kirke. Han kan se tilbake på studier i misjon og økumenikk fra England, studier i amharisk språk fra Etiopia og doktorgrad (PhD) i Intercultural Studies fra USA. Gravaas innehar førsteamanuensiskompetanse i misjonsvitenskap med relevans for tverrkulturell kommunikasjon. Han har tjenestegjort som feltprest i Forsvaret, misjonær i Mekane Yesus-kirken i Etiopia, prest i Chicago, forkynner, misjonssekretær og strategikonsulent i Norsk Luthersk Misjonssamband, rektor og lærer ved henholdsvis Mediehøgskolen Gimlekollen og Fjellhaug Internasjonale Høgskole, og generalsekretær i Stefanusalliansen. Han er for øyeblikket prest i Den norske kirke.

Gravaas bringer med seg solid faglig kompetanse, tung ledererfaring fra ulike virksomheter, og allsidig formidlingserfaring fra kirke, misjon, høyskole og medier – både nasjonalt og internasjonalt. Han har gode økumeniske relasjoner og et bredt nettverk. Gravaas er takknemlig for den nye utfordringen:

– Jeg er glad for å kunne takke ja til denne oppgaven akkurat nå. Det er ingen tvil om at internasjonal misjon og internasjonalt kirkeliv står mitt hjerte nær, sier Hans Aage Gravaas, som er opptatt av NORMEs rolle som paraplyorganisasjon.
Min hovedoppgave blir å støtte opp under den enkelte medlemsorganisasjons arbeid og behov. Jeg vil gjerne bidra til å føre nasjonale og internasjonale aktører sammen til fellesskap, samtale og konstruktive former for samarbeid, og sist, men ikke minst, løfte frem globale visjoner og strategiske utfordringer for nye generasjoner.

Fungerende styreleder Inger Marie Andersen Oppegård sier følgende om lederskiftet:
Styret er godt tilfreds med at Hans Aage Gravaas har takket ja til denne oppgaven og ser frem til et godt samarbeid med ham. Hans Aage har god kjennskap til NORME og NORMEs arbeid. Han har også vært medlem av organisasjonens styre. Vi ønsker ham hjertelig velkommen!