Missiologisk Forum 27.april 2022

 

Nye måter å snakk om misjon på?

Missiologisk forum 27. april 2022 på MF i Oslo

Misjon er ofte forstått og snakket om som det kirken gjør «der ute», og mange er fremdeles opphengt i denne litt gammeldagse misjonsforståelsen. Noen er redd for å snakke om misjon og i tillegg er det røster som hevder at misjon i seg selv er utdatert. Dette siste bestrider vi på det sterkeste, men det er likevel nødvendig å snakke om misjon på en annen måte enn vi gjorde før. Det er her Mogens Mogensen kan komme oss til hjelp. Han har formulert noe nye begreper som kan hjelpe oss til å forstå og snakke relevant om misjon i våre egen tid. Selv bruker han ord som Metaforer for misjon og inviterer oss med i dansen. Mogens Mogensen er en veteran innen missiologi og øser av sin lange erfaring. I tillegg får vi se misjon med friske unge øyne. 

Se program og påmeldingsinformasjon her