Missiologisk Forum 10.juni 2021

På grunn av usikkerheten rundt Korona-situasjonen, ble vårt Missiologiske Forum 22.april 2020 avlyst. Vi planlegger nå nytt forum 10.juni 2021 med samme tema: «Gud eller mammon? Rikdom og fattigdom – en utfordring for kirke og misjon? « Denne gangen som en kombinasjon av fysisk og digitalt program.

De flest bidragsyterne som skulle være med da, blir også med nå. Vi kommer tilbake med oppdatert program og påmeldingsinformasjon. Hold av datoen!