Missiologisk Forum 10.juni 2021

På grunn av usikkerheten rundt Korona-situasjonen, ble vårt Missiologiske Forum 22.april 2020 avlyst.

Nytt forum med samme tema  kommer nå 10.juni 2021: «Gud eller mammon? Rikdom og fattigdom – en utfordring for kirke og misjon? « Denne gangen som en kombinasjon av fysisk og digitalt program.

De fleste bidragsyterne som skulle være med i fjor, blir også med nå. 

Påmelding via Checkin.

Program og påmeldingsinformasjon finner du her: 

Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem

Vær med å spre det glade budskap! Og meld deg på selv!