Missiologisk Forum, Gud eller mammon?

Interkulturell misjon og globalt kirkelig samarbeid innebærer ofte møtepunkter mellom materiell rikdom og materiell fattigdom.

Hvordan forholder vi oss til dette – som enkeltpersoner, menigheter, kirker og organisasjoner? Hvordan forholder vi oss til dette som samfunn? Hvilke følger får dette våre strategier og våre relasjoner til andre?

Hva betyr dette for oss selv?

I vårt Missiologisk Forum, 22.april vil vi se nærmere på dette. For mer informasjon ta kontakt via post@norme.no. For påmelding på Missiologisk Forum, bruk Checkin.no

Program

0900-0930  Kaffe og registrering

0930-0940  Velkomst og orientering om dagen

0940-1020  Tema: «Rikdom og fattigdom – teologisk belyst»   v/ Kjell Nordstokke, professor emeritus i diakoni ved VID Vitenskapelig Høyskole                               

1020-1025 Pause 

1025-1310 Tema:«Rikdom og fattigdom–velsignelse eller problem?»                       

1025- 1050: «De marginalisertes kirke» – er dette uttrykket et bidrag til å gjøre fattigdom til en idealtilstand? v/Roar Fotland, førsteamanuensis i misjonsvitenskap ved MF Vitenskapelig Høyskole

1050- 1115: «Når er nok nok?» Vi snakker ofte om å leve under  fattigdomsgrensen, men hva med å leve over rikdomsgrensen? Er materiell velstand et uttrykk for Guds velsignelse eller menneskers synd? v/Bebeto Araújo, Diretor Nacional for Missão Aliança (Misjonsalliansen) i Brasil                                  

1115-1215: Lunsj                       

1215-1240:Oppmuntrer den haugianske arv til å fremelske nykapitalister? v/Magne Supphellen, professor i markeds-føring,merkevarebygging, strategi, innovasjon, og management ved Norges Handelshøgskole og NLA Høgskolen.

1240-1305:I hvilken grad og på hvilken måte har fattigdoms-bekjempelse vært og er et strategisk mål for norsk misjon? v/Jørn Lemvik, daglig leder for Lemvik Consulting

1310-1420 Panelsamtale

«Hvordan bør materielt rike norske kirker og organisasjoner forvalte sin økonomi i møte med materielt fattige, men samtidig voksende, kirker og organisasjoner?»                            

Deltakere:-Hjalmar Bø, generalsekretær i Digni -Lemma Desta, prosjektleder i flerkulturelt kirkelig nettverk, Norges Kristne Råd-Agnes Lid, daglig leder i Wycliffe -Haavar Simon Nilsen,pater i Den katolske kirke- Lise Tørnby, generalsekretær i Fransiskushjelpen               

Debattleder: Jens Barland, førsteamanuensis og instituttleder ved HøyskolenKristiania Høyskolen Kristiania. Spørsmål fra salen.  

1420-1430 Oppsummering/avslutning v/Knut Edvard Larsen, rådgiver menighet og misjon i Tunsberg bispedømme/ leder av komiteen for Missiologisk Forum i NORME