Lotteritilsynet snur: Misjonslotterier kan avholdes som før

Det har pågått en debatt mellom Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Lotteritilsynet om fortolkningen av regelverket for smålotteri. NMS fryktet at tilsynets lovtolkning kunne bli kroken på døren for lotterier og messer til inntekt for sitt formål, som er NMS’ globale arbeid.

Hensikten med smålotteri er å gi mindre lag inntekt til driften sin. Pengene kan også brukes av lokallaget til humanitær virksomhet utenfor organisasjonen, hvis de selv har kontroll over prosjektene.

I NMS har misjonsforeninger holdt smålotteri hvor hele eller store deler av overskuddet har gått til hovedkontoret i Stavanger. Derfra videreføres pengene til forskjellige prosjekter i inn- og utland. Dette er brudd på regelverket, mente tilsynet.

Denne fortolkningen har skapt sterke reaksjoner. Det har vært en rekke medieoppslag om saken:

– Vårt Land hadde følgende oppslag, 18.4: Frykter lovtolkning kan bli kroken på døren for misjonsmesser

– Generalsekretær i NMS, Helge S. Gaard, tok debatten videre med leserinnlegg i Vårt Land 22.4: Historieløst angrep på frivillig arbeid

– Vårt Land fulgte deretter opp, 5.5.: Kristne organisasjoner mobiliserer mot lotteri-nekt

– Daglig leder i NORME, Hans Aage Gravaas, hadde en artikkel i Dagen 6.5. (på nett) og 7.5. (i papiravisen): Krokfot på global nestekjærlighet?

8.5 blir det kjent at Lotteritilsynet snur i saken med følgende begrunnelse:Lotteritilsynet snur: Misjonslotterier får avholdes som før

– En gledens dag for hele det frivillige Norge sier generalsekretær Helge S. Gaard.

Dette har vært en viktig sak som ikke bare berører NMS, men også andre organisasjoner i og utenfor NORME-nettverket. Også Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Den Norske Israelsmisjon og Sjømannskirken har vært på banen i denne saken.

– Det har vært viktig for NORME å støtte opp om sine medlemmer i en sak som har stor betydning for deres arbeid, sier daglig leder Hans Aage Gravaas.

Avisen Vårt Land gir i etterkant sin fulle støtte til misjonsorganisasjonene på lederplass 12.mai:

Vårt Land mener: Betimelig snuoperasjon fra Lotteritilsynet