Lausannebevegelsen tar oppgjør med rasisme

Afro-amerikanske George Perry Floyd Jr. (1973 – 2020) døde som følge av politivold i Minneapolis, 25.mai. Protestene mot politivold og rasisme i kjølvannet av Floyds død har spredt seg raskt i alle deler av USA og over hele verden. Det har også vært flere demonstrasjoner i Norge.

Mange amerikanere og andre har reagert sterkt på president Donald Trumps håndtering av den opphetede situasjonen. Hva tenker den «evangelikale» del av kristenheten om dette? Det er grunn til å stille dette spørsmålet da mange amerikanske evangelikale er blant Trumps sterkeste støttespillere.

Den evangelikale Lausannebevegelsen og dens leder Michael Oh går nå ut med et klart og tydelig budskap om rasisme. Nettressurser om saken er tilgjengelig her:

Resources for Racial Justice and Reconciliation

NORME-leder Hans Aage Gravaas sier til Dagen at det er bra at evangelikale kristne ytrer seg om rasisme som problem. – Som så mye annet handler dette om menneskeverd, sier han. Han mener det er viktig å forsvare menneskeverdet enten det dreier seg om abort og bioteknologi eller om miljø og rasisme.

Artikkelen i Dagen kan leses her:

Kristne leiarar tek oppgjer med rasisme

.