Når gode ledere går bort

Misjonssambandets (NLMs) tidligere generalsekretær Egil Grandhagen (f.1947) døde 20.mai 2020. Grandhagen var leder for NLM i tidsrommet 1982-2001. Han var en viktige bidragsyter i norsk misjon, og stod også sentralt ved opprettelsen av Norsk råd for misjon og evangelisering (NORME).

NORME-leder skrev følgende artikkel om Grandhagen i avisen Dagen:

Når gode ledere går bort