Nye styremedlemmer i NORME

NORMEs årsmøte ble avholdt i Centralkirken i Oslo, 8.september.

Valgt til nye styremedlemmer ble Ingunn Ulfsten (Pinsebevegelsen, avbildet), Yngvild Hofstad (Ungdom i oppdrag, gjenvalgt) og Shalome Croos (Ung Baptist). Som første varamedlem med fast sete i styret ble Helge S. Gaard (NMS) valgt.

Fra før sitter følgende personer i styret: Styreleder Ørjan Tinnen (Gå ut Senteret/Normisjon), Andreas Andersen (Misjonsalliansen), Rolf Gunnar Heitmann (Israelsmisjonen) og Hans Arne Sanna (NLM)

Inger Marie Andersen Oppegård og Margunn Serigstad Dahle ble valgt som henholdsvis 2. og 3. varamedlem.

Ørjan Tinnen fortsetter som styreleder. Ny nestleder blir valgt i neste styremøte i oktober.