Trosfriheten er under betydelig press

Skien kommune vil nekte Ungdom i Oppdrag refusjon av avgift på grunn av homofilisyn. Organisasjonen kan gå glipp av 124.000 kroner fordi kommunedirektøren i Skien mener at misjonsstiftelsen «ikke er åpen for allmennheten». 

Leder i NORME, Hans Aage Gravaas, skrev en kronikk om saken. Den stod først på trykk i Vårt Land 20.oktober ( og deretter i avisene Varden og Dagen):

Trosfriheten er under betydelig press

Saken har fått bred mediedekning. Vårt Land har hatt flere reportasjer og løftet saken opp på lederplass 23.oktober:

Innsnevrende forslag