Evangeliets globale utbredelse og posisjon

NORMEs medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere har til felles at de alle er opptatt av evangeliets utbredelse.

Likevel er de ulike:

  • Noen av dem er kirkesamfunn, andre er misjonsorganisasjoner.
  • Noen arbeider nasjonalt, andre internasjonalt; de fleste begge deler.
  • Noen arbeider primært blant barn og unge, andre blant alle aldersgrupper
  • Noen arbeider i en bestemt verdensdel, andre i flere verdensdeler
  • Noen sikter seg inn på en enkelt religiøs eller etnisk gruppe, andre blant flere
  • Noen arbeider mest diakonalt, andre driver mest med forkynnelse, undervisning og kirkebyggende arbeid. De fleste gjør begge deler.
  • Noen er «nisjeorganisasjoner» med et særskilt fokus; for eksempel bibeloversettelse og trosfrihet

Slik kunne vi fortsatt.  Norsk misjon har reflektert og reflekterer fortsatt en sammensatt historie.

Hva er status for kristendommens utbredelse i verden i dag? Hvilke trender og utviklingstrekk er vi vitne til? Hva med «unådde folkegrupper»?

Spørsmålene er mange. Nedenfor finner du noen spennende ressurssider som det kan være verdt å se nærmere på. Det finnes mange flere, men her er noen utvalgte:

Gordon Conwell Center for Global Christianity

IBM Global Research

The Joshua Project

Finishing the Task