Gå Ut Senteret med nytt misjonsstudium

Gå Ut Senteret i Trondheim tilbyr nå et nytt og spennende tjenesteforberedende program – «Tjeneste og ledelse»

Dette erstatter det tidligere misjonærkurset ved Gå Ut Senteret. Det nye kurset, som nå er offentlig godkjent og som starter opp sommeren 2021, er langt mer fleksibelt enn det gamle.

Her er noen «kjernepunkter»:

  • Inntil seks uker forberedelse til større kristen tjeneste på Gå Ut Senteret
  • Mye av forberedelsestiden med fokus på egen tjeneste og eget tjenesteområde
  • Egne spor for ulike målgrupper 
  • Ett år mentoring underveis gjennom tiden i tjeneste
  • Inntil to uker debrifingssamling på Gå Ut Senteret etter et år i tjeneste
  • Personell fra sendeorganisasjonen kan gjerne brukes til undervisning og mentoring dersom en ønsker det
  • Statsstøtte til skolen og evt Lånekasse-støtte til deltakerne innebærer lave kostnader for organisasjonen/menighetene


Synnøve Aandstad Baghirova, som er nylig er kommet hjem etter 12 år for Normisjon i Aserbajdsjan, skal lede programmet. I tillegg vil en i stor grad knytte til seg eksterne undervisere og mentorer med spisskompetanse på de tjenesteområdene og kulturelle kontekstene som er aktuelle for deltakerne.

Dette er et studium som er aktuelt for hele kristen-Norge. Du kan lese mer om studiet her

Har du andre spørsmål om studiet, studiestedet og opptak, ta kontakt med Gå Ut Senteret og rektor Ørjan Tinnen (bildet). Kontaktinfo for ansatte finner du her

Opptak til studiet er allerede i gang!