Why Truth Matters

Det er i år ti år siden Lausanne-konferansen i Cape Town i Sør-Afrika. En stor gruppe norske misjonsledere fikk gleden av å være med. Det var deltakere fra flere land enn det er medlemsland i FN!

Om du ikke fikk med deg dette, er det fortsatt muligheter. Det finnes mange tilgjengelige ressurser på nett.

Et eksempel er et bidrag av Os Guinness (bildet): «Why Truth Matters«

På Lausanne-bevegelsens nettsider kan du også se mange andre spennende videoer, både fra Cape Town og andre konferanser.

En annen viktig ressurs er Lausanne Occasional Papers, som består av over 60 hefter som tar for seg en rekke relevante temaer om misjon og evangelisering i vid forstand.

Lausannebevegelsens nettsider kan du også finne en rekke andre ressurser som ikke er nevnt her.