«BMB-samling»

Dette er en melding til deg som er registrert medlem av BMB-nettverket.

Ja, du leste riktig! Vi har vanligvis kalt nettverket MBB-nettverket, men endrer nå navn til BMB-nettverket!

Hvorfor? Jo, fordi dette er blitt mer vanlig internasjonalt, men først og fremst fordi dette er noe svært mange kristne ex-muslimer foretrekker å kalle seg selv.

De ønsker først og fremst at deres identitet som troende kristne (BELIEVERS) vektlegges og fremheves framfor deres bakgrunn (MUSLIM BACKGROUND). Derfor BMB og ikke MBB!

*

Vi har nå gleden av å invitere til ny «storsamling» i nettverket. Vi har brukt å kalle dette «storsamling» fordi vi ønsker å invitere bredt registrerte nettverksmedlemmer fra hele landet.

Men egentlig er dette en «ressurssamling» og en «inspirasjonssamling». Vi inviterer alle registrerte nettverksmedlemmer, som allerede har – direkte eller indirekte – en tjeneste blant troende med muslimsk bakgrunn i Norge, eller som vurderer å bli enda mer engasjert i dette arbeidet.

På grunn av pandemisituasjonen må vi denne gangen tenke alternativt. Vi vet ikke helt hvordan de kommende uker og måneder vil bli, og vi planlegger derfor en digital konferanse.

Datoen blir 29.januar (kveld) og 30.januar 2021 (dag). Programmet er fortsatt i støpeskjeen, men hold av datoene allerede nå.  På fredagen regner vi med å holde på fra 1900-2100 og lørdagen fra 1000-1600.

Deltakeravgift er kr.100,- pr person.

Vi vil gå ut med ny melding, inklusive program og påmeldingsinformasjon, i god tid før jul. Dette legges ut til registrerte mottakere av nettverkets nyhetsbrev. Så følg med på dette!

Det er selvsagt fordeler og ulemper med en digital konferanse. Den største ulempen er at vi ikke kan være sammen fysisk med den inspirasjon dette i seg selv gir. Fordelen er at en digital konferanse gjør det mulig for enda flere å bli med!

Foreløpig temaformulering er:

«Disippelopplæring som kan hjelpe BMB-ere til å uttrykke og leve ut sin nye tro på Kristus i hverdagen i et nytt land uten fare for å bli ekskludert, stigmatisert eller verre»

For å tydeliggjøre dette litt: Vi ønsker å understreke betydningen av likeverd. Vi leter ikke etter paternalistiske «oppskrifter» som vi deler ut til BMB-ere, men er like mye opptatt av de endringer som kreves av oss som norske menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner for at nye medkristne i landet vårt skal bli godt mottatt og at de skal erfare kristen vekst og glede.

Som sagt: Noter datoene! Vær beredt!