Avlysninger og utsettelser

Det begynner å tære på kreftene for de fleste. Det er det inntrykket vi sitter igjen med. Korona-pandemien begrenser livene våre slik vi er vant med å leve dem! Alt dette gjør noe med oss!

La oss derfor oppmuntre hverandre i disse tider! Vi trenger hverandre fortsatt! La oss holde fast ved håpet om bedre tider!

Pandemien har dessverre fått følger for flere NORME-arrangementer. De fleste av dere har fått med dere at Lederdagen på Lovisenberg, 25.november, er avlyst.  Vi er åpne for å finne en ny dato når vi får mer oversikt over situasjonen. Det behøver ikke å gå et helt år til neste gang.

Komiteen for Inn for Landing (en leir for TCKs/Misjonærbarn) har også valgt å utsette samlingen som skulle vært i vinterferien. Vi utsetter dette arrangementet til høstferien, 7.-11.oktober 2021. Det kommer mer informasjon om sted, program og påmelding når dette er klart.

Ta vare på dere selv, da!