Vil du være vår venn?

Flere av dere som leser dette, er kanskje ansatt i en av NORMEs cirka 40 medlemsorganisasjoner. Disse organisasjonene utgjør «grunnfjellet» i organisasjonen. De er NORMEs «oppdragsgivere» og bærer hovedtyngden av økonomien.

Men er du klar over at vi også har personlige medlemmer? Disse er enkeltpersoner som er våre gode støttespillere. De er mennesker som brenner for misjon og evangelisering på Lausanne-paktens grunn.

Vil du være en slik NORME-venn? Vil du bidra til å løfte norsk misjon? Vil du bidra til å styrke NORMEs økonomi slik at kan gjøre mer av det vi gjerne vil? Det kan du bidra til ved blant annet ved å tegne deg som personlig medlem i NORME.

Dette er ganske enkelt å gjøre! Det vi trenger er ditt samtykke, ditt navn, din postadresse, din e-postadresse og gjerne telefonnummer. Du sender oss ditt svar på post@norme.no, merket «personlig medlem». Så får du en giro med medlemskontingent på kr. 310,- i siste halvdel av 2021.

Les mer om NORME, NORMEs medlemsorganisasjoner, våre nettverk og vår grunnlagsdokumenter.

Kjenner du noen blant dine venner og bekjente, som du tror kunne være interessert i det samme, ja, da utfordrer du dem også!

I 2021 feirer NORME 20-årsjubileum. Å jubilere med mange nye medlemmer ville vært flott! Er du med? Vi ønsker medlemmer i alle aldre!