Skien kommune snur i Ungdom i Oppdrag-saken

For noen uker siden ble Ungdom i Oppdrag diskriminert av Skien kommune. Organisasjonen ble nektet refusjon av VAR-avgift på grunn av sitt homofilisyn og fordi organisasjonen angivelig ikke var demokratisk og «åpen for allmenheten».

Saken ble gjenstand for en opphetet mediedebatt, både regionalt og nasjonalt.

NORMEs daglige leder, Hans Aage Gravaas, engasjerte seg også i saken. En kronikk ble publisert i både Vårt Land, Dagen og Varden hvor det ble argumentert på prinsipielt grunnlag:

Trosfriheten er under betydelig press.

Kommunen har nå behandlet Ungdom i oppdrags klage og snudd.

– Vi er glad for at kommunen har lyttet til oss og gitt oss gehør i denne saken, sier Britt Solveig Spilde (på bildet), leder for Ungdom i Oppdrag (UIO) Skien.