Jul på mange språk

«Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet» (Johannes Åpenbaring 7:9-10).

Det kristne budskap er et globalt budskap som sprenger grenser. Vi tror på en Gud som skapte hele verden. Vi tror også på en Gud som sendte sin sønn til frelse for alle verdens mennesker. Vi tror på en kristen kirke som er satt til å forkynne Guds storverk til alle folkegrupper i ord og handling. Vi tror på en Gud som engang skal kalle alle troende fra alle verdens hjørner hjem til seg i sitt evige rike.

Julen som nærmer seg raskt minner oss på dette. Juleevangeliet skal snart leses på mange slags språk.

Se gjerne på denne videoen fra NMS som minner oss på Guds globale perspektiv og grensesprengende nåde. Kristen tro er ingen stammereligion. Kristen tro har alle mennesker i synsfeltet. Gud taler til oss på alle språk.

Juleevangeliet på 13 språk (NMS)