Forbønn for unådde folkegrupper

Lausannepakten av 1974, som er basisdokumentet som NORME er tuftet på, er opptatt av å formidle en levende visjon for misjon og evangelisering.

Sentralt i dette er oppdraget med å nå ut til «unådde folkegrupper». Lausanne-pakten sier følgende i sin norske oversettelse:

Mer enn 2 700 millioner mennesker dvs. mer enn to tredjedeler av jordens befolkning er ennå ikke nådd med evangeliet (i 1974). Vi skammer oss over at så mange er forsømt. Det er en stadig bebreidelse mot oss og mot hele kirken. Nå er det imidlertid i mange deler av verden en hittil ukjent mottakelighet for Herren Jesus Kristus. Vi er overbevist om at tiden nå er inne for kirker så vel som for organisasjoner og andre bevegelser til å be inntrengende om frelse for dem som ennå ikke er nådd med evangeliet, og å gjøre nye anstrengelser for å evangelisere hele verden.

Mye er skjedd siden 1974. Mange folkegrupper er faktisk nådd med evangeliet. Men fortsatt er mye ugjort. Mange har enda ikke fått møte Jesus!

Hva kan vi gjøre for at dette kan skje?

En viktig tjeneste er bønnetjenesten. Gjennom Joshua Project kan du delta i forbønn for ett folkeslag hver dag. Ved å klikke deg inn på siden «Unreached of the Day» får du tilgang på de ressursene du trenger. Dette er et godt tips til din egen bønnetjeneste og for bibelgrupper og menigheter!

Vær med å be for dem som enda ikke har møtt Jesus!