Julehilsen fra NORME

«La oss gå for å se!»

Vår tids mediefolk arbeider ofte ut fra nyhetskriterier. Kriterier som vesentlighet, identifikasjon, sensasjon, aktualitet og konflikt er med på å avgjøre hva som er å betrakte som «nyhet» og hva som bør gis spaltemillimeter og sendetid.  

Julen presenterer en 2000 år gammel historie, som sprenger lokale, nasjonale og kulturelle grenser og som fortsatt kan betraktes som en «nyhet». Budskapet har fremdeles global aktualitet! Det som ble skrekkslagne gjetere til del, kan også bli oss til del: «Eder er i dag en frelser født!»  «La oss gå for å se!» sa gjeterne entusiastisk til hverandre.

Den tyske salmeforfatteren Gerhard Tersteegen skriver så vakkert i en salme, som ble skrevet i 1729, hvordan julebudskapet kan mottas:

«Gud er her til stede! La oss ham tilbede, for hans trone ydmykt trede, Gud er midt iblant oss! Alt i oss skal tie, hjertet seg til ham innvie, sinn og sans være hans, senke seg hvert øye og hvert kne seg bøye!»

Takk for møtepunkter i 2020!

Med ønske om en velsignet julehøytid og et godt nytt år!

Vennlig hilsen Hans Aage Gravaas,

Daglig leder i NORME – Norsk Råd for Misjon og Evangelisering