Vårt Land fordømmer nytt angrep på trosfriheten

Vi skrev tidligere på denne siden at trosfriheten er under betydelig press. Foranledningen var en konkret sak som rammet Ungdom i oppdrag. Organisasjonen ble diskriminert i forbindelse med avgiftsrefusjon for foreninger innen idrett og kultur i Skien kommune, fordi den holdt fast ved et tradisjonelt syn på ekteskapet. Saken fikk heldigvis en positiv vending. Skien kommune snudde og omgjorde sitt vedtak.

Nå er en ny, tilsvarende sak i mediebildet. Norsk Luthersk Misjonssamband opplever noe tilsvarende i Rogaland. Avisen Vårt Land finner dette problematisk. «Forslagene i Klepp og Stavanger kommune om å fjerne støtte til kristne lag og foreninger risikerer å bryte med grunnleggende menneskerettigheter», skriver avisen på lederplass.