Markeringer av Hauge-jubileum

Det er i år 250 år siden Hans Nielsen Hauges fødsel. Dette markeres på ulike måter.

Foreningen Hauge 2021, med utgangspunkt i Fredrikstad, har tatt initiativet til til en nasjonal feiring med utvikling av nytt besøkssenter på fødestedet Hauges Minde i Fredrikstad, utstilling, bokutgivelse og flere jubileumsarrangementer.  En nasjonal rådgivende komite ledet av Kjell Magne Bondevik er etablert.

Som en del av feiringen vil NLA Høgskolen (Hauge School of Management) i løpet av året gjennomføre elleve intervjuer med dyktige fagfolk som kjenner ulike sider ved historien om Hauge og haugebevegelsen.  Du kan lese mer om dette og registrere deg som mottaker av NLAs nyhetsbrev her.

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap vil i april 2020 komme med et dobbeltnummer om Hans Nilsen Hauge. Dette vil bli publisert digitalt. Du kan holde deg fortløpende oppdatert på de siste utgivelser av tidsskriftet her.

Flere avisoppslag (debattinnlegg og reportasjer) om jubileet har allerede stått på trykk. . Blant annet har professor emeritus Bernt Oftestad og førsteamanuensis Kristin Norseth skrevet en interessant artikkel med tittelen: Hauge-myter dyrkes i feiringen av ham.

Hans Nielsen Hauge har hatt stor betydning for norsk kristenliv. Det kommer sikkert flere markeringer av jubileet utover det som alt er nevnt. Følg med videre!