Oppgjør og tilgivelse

Tilgivelse er et kjært ord. Hvor godt er det ikke å bli tilgitt når vi har «gått over streken» i ord eller handling? Slik er det i mellommenneskelige forhold; slik også i vårt forhold til Gud. I den kristne kirke er tilgivelse et kjerneord. Syndenes forlatelse er selve forutsetningen for både vår frelse og vår tjeneste med evangeliet.

Hva tenker vi om tilgivelse i mellommenneskelige forhold? I sin faste avisspalte i avisen Dagen beskriver daglig leder i NORME et krevende landskap, som mange har personlige erfaringer med. Forholdet mellom ansvar, sannhet, oppgjør og tilgivelse blir adressert.

Artikkelen kan leses her: Oppgjør og tilgivelse