Er politiske privilegier skadelig for kristen tro?

En analyse av 166 nasjoner antyder at den største trusselen mot kristen vitalitet og vekst ikke er forfølgelse, velstand, utdannelse eller pluralisme, men statlig støtte og politiske privilegier. Dette i følge en artikkel som er publisert i Christianity Today denne uken. Artikkelen kan leses her.

Artikkelforfatteren Nilay Saiya, som er assistant professor of public policy and global affairs ved Nanyang Technological University i Singapore, baserer sine konklusjoner på en fagfellevurdert artikkel som han skrev sammen med en kollega i tidsskriftet Sociology of Religion.

Artikkelen i Christianity Today er tankevekkende og bør leses i sin helhet.

Vi leser blant annet følgende kommentar om kristen tilbakegang og sekularisering i Europa:

«That Europe is the most secular region of the world—and also the richest—has led many to posit a causal relationship between affluence and the decline of Christianity.

Our study argues instead that the secularization of Europe stems centrally from the widespread support given to Christianity by the state.

«In the United Kingdom, for example, the law established the Church of England as the state church and Christianity as the state religion, granting privileges not afforded to minority religious groups. Christian decline has also occurred in the Protestant nations of Scandinavia, where church-state relations have been marked by privilege (including past public subsidies). For example, the Church of Sweden enjoys a close relationship with the state, with the Swedish king serving as the head of the church and appointing bishops to their positions.»