Presteutdanning på NLA

I februar 2021 kom en pressemelding fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) – et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet – om at man ga grønt lys for presteutdanning ved NLA Høgskolen.

Høgskolen måtte imidlertid søke Kunnskapsdepartementet om rett til å tildele graden. NLA Høgskolen forteller i en pressemelding 2.juni at departementet nå har fattet positivt vedtak.

— Vi gleder oss over at en lang søknadsprosess er helt i mål slik at NLA Høgskolen er klarert for å tilby full presteutdanning, uttrykker avdelingsleder ved teologi, religion og filosofi, Gunnar Innerdal. Han legger til at det vil forhåpentlig øke studentrekrutteringen og styrke studiemiljøet på teologistudiene, og gir NLA nye viktige kanaler inn i kirke og kristenliv, for eksempel gjennom deltagelse i Kirkemøtet. 

NORME stiller seg i rekken av gratulanter og ønsker NLA Høgskolen lykke til med oppstart av det nye studietilbudet. Høgskolens cand.theol-utdanning vil bli et alternativ til andre etablerte presteutdanninger i landet og et studietilbud som mange vil sette pris på.

Mer om saken i avisene Dagen og Vårt Land.

Avbildet: NLA-rektor Sigbjørn Sødal