HASTER! Missiologisk forum!

Missiologisk Forum, 10.juni 2021, nærmer seg, og det haster å melde seg på.

Vi tror dette blir en fin dag med godt utbytte. Et viktig tema med relevans for den verdensvide kirke – både nasjonalt og internasjonalt.

Tema: «Gud eller mammon? Rikdom og fattigdom – en utfordring for kirke og misjon?»

Det er begrenset plass på grunn av smittevernhensyn, men det er noen plasser igjen. Så meld deg på!

Du kan også følge med digitalt. Her er det ingen plassbegrensninger, men du må også her melde deg på. Det koster bare 100 kroner å være med.

Påmelding for fysisk eller digitaldeltakelse skjer på Check in:

Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem

PROGRAM

0900-0930  Kaffe og registrering

0930-0940  Velkomst og orientering om dagen

0940-1020  Tema: «Rikdom og fattigdom – teologisk belyst» v/ Kjell Nordstokke, professor emeritus i diakoni ved VID Vitenskapelig Høyskole                               

1020-1025 Pause 

1025-1310 Tema:«Rikdom og fattigdom–velsignelse eller problem?»  

1025- 1050: «De marginalisertes kirke» – er dette uttrykket et bidrag til å gjøre fattigdom til en idealtilstand? v/Roar Fotland, førsteamanuensis i misjonsvitenskap ved MF Vitenskapelig Høyskole

1050- 1115: «Når er nok nok?» Vi snakker ofte om å leve under  fattigdomsgrensen, men hva med å leve over rikdomsgrensen? Er materiell velstand et uttrykk for Guds velsignelse eller menneskers synd? v/Bebeto Araújo, Diretor Nacional for Missão Aliança (Misjonsalliansen) i Brasil               

1115-1215: Lunsj  (Ta med egen matpakke, kaffe/te er tilgjengelig)                   

1215-1240:Oppmuntrer den haugianske arv til å fremelske nykapitalister? v/Truls Liland, Avdelingsleder ved Hauge School of Management, NLA Høgskolen.

1240-1305:I hvilken grad og på hvilken måte har fattigdoms-bekjempelse vært og er et strategisk mål for norsk misjon? v/Jørn Lemvik, daglig leder for Lemvik Consulting

1310-1420 Panelsamtale

«Hvordan bør materielt rike norske kirker og organisasjoner forvalte sin økonomi i møte med materielt fattige, men samtidig voksende, kirker og organisasjoner?»  

Deltakere:-Hans Arne Sanna, leder for NLM Utland; Lemma Desta, prosjektleder i flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd; Agnes Lid, daglig leder i Wycliffe; Truls Liland, avdelingsleder ved Hauge School of Management og Lise Tørnby, generalsekretær i Fransiskushjelpen

Debattleder: Jens Barland, førsteamanuensis og instituttleder ved  Høyskolen Kristiania. Spørsmål fra salen.  

1420-1430 Oppsummering/avslutning v/Knut Edvard Larsen, rådgiver menighet og misjon i Tunsberg bispedømme/ leder av komiteen for Missiologisk Forum i NORME