Årsmøte, jubileum, ungdomsledersamling og LINK

7.september avholdes NORMEs årsmøte i Templet, Frelsesarmeen, fra kl.13.00. Innkalling og sakspapirer vil ble sendt ut senest fire uker før møtet.

Parallelt med årsmøte har ungdomslederne i nettverket sin årlige samling samme sted. Invitasjon er allerede gått ut.

På kvelden markeres NORMEs 20-årsjubileum med en festkveld/festmiddag samme sted. Egen påmeldingsinformasjon vil bli sendt ut

Dagen etter, 8.september, arrangeres årets LINK-konferanse i Storsalen, Staffeldtsgate 4. Se program og påmeldingsinformasjon i annen nyhetssak.