Velkommen til LINK 2021

LINK-konferansen avholdes i Oslo (Storsalen, Staffeldtsgate 4) 8.september 2021. Påmeldingsinformasjon på Checkin.no finner du her.

PROGRAM – LINK 8. September

09:00-09:30 Registrering

09:30-09:40 Velkommen

09:40-10:05 Vestlig kristenhet sett utenfra – Nana Yaw Offei Awuku (Lausanne Global Associate Director for Generations)

10:05-10:35 Norsk kirkeliv sett delvis utenfra – Shalome Croos (Ung baptist)

10:35-10:50 Kaffe og samtale

10:50-11.15 Link Talks
• Hva er kirkens DNA? – Espen Schiager Topland (NMS)
• Bringing the future to the present – Gabriel Stephen (Høyskolen for ledelse og teologi)

11:15- 12.00 Panelsamtale: Blindsoner?
Debattleder: Andreas Hegertun (Filadelfiakirken Oslo)
Deltagere: Bård Rebbestad Løkken (Laget) Ingunn Ulfsten (Pinsebevegelsen) Gabriel Stephen (Høyskolen for ledelse og teologi) Espen Schiager Topland (NMS)

12:00-12:15 Samtale rundt bordene

12:15-13:00 Lunsj

13:00-13:25 Sammen til verdens ende – Hans Aage Gravaas (NORME)

13.25-13:45 Sammen i partnerskap: erfaringer fra Mali – Terje Bjørkås (Den evangelisk Lutherske Frikirke)

13:45-14:00 Kaffepause

14:00- 14.30 Link Talks
• Sammen for de unådde: M28- Yngvild Hofstad (Ungdom i oppdrag)
• Sammen for bibelspredning – Bernt Greger Olsen (Bibelselskapet)
• Samarbeid om misjon i Peru og Israel – Andreas Johanson (Det evangelisk lutherske kirkesamfunn)

14.30-15:30 Panelsamtale: Sammen?
Debattleder: Rolf Ekenes (tidligere leder NORME)
Deltagere: Beate Fagerli (Mellomkirkelig råd) Øyvind Åsland (Norsk Luthersk Misjonssamband) Yngvild Hofstad (Ungdom i oppdrag) Helge Gaard (NMS) Hans Aage Gravaas (NORME)