Inn for Landing

Inn for landing er et kurs for ungdommer som har bodd og vokst opp i en annen kultur, i kortere eller lengre tid. Vi setter fokus på det å «lande» i Norge etter å ha bodd i utlandet. Det gjør ikke noe om det har gått flere år siden du kom tilbake til Norge.


Det er aldri for seint å ta en ny runde med refleksjoner rundt hva oppholdet utenlands har gjort med deg, på godt og vondt. Dette er for deg som går i 9. eller 10.klasse på ungdomsskolen eller på videregående.

Tidspunkt: 7.-11.oktober 2021, på Strand leirsted, Sandefjord.

Meld deg på snarest!

Program og påmelding her:

Har du spørsmål, ta kontakt via e-post: post@norme.no, eller ring: 916 48 153.