Medlemsstatistikken for 2020

NORMEs og Dignis medlemsstatistikk for 2020 er klar. Dette er spennende lesning.

Følgende tall viser oss medlemsorganisasjonenes betydning som samfunnsaktører.


• Medlemmene i NORME/Digni har totalt 250-300 000 medlemmer.
• De har 10 000 ansatte som utfører 7 500 årsverk. I tillegg har de en betydelig aktivitet som baserer seg på frivillig innsats.
• Medlemmene driver 1000 menigheter og 7000 foreninger/lokallag i Norge. De er ansvarlige for et omfattende arbeid innen menighet og diakoni, og driver blant mye annet omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet, rusinstitusjoner, skoler og migrantarbeid.
• I 2020 ble det samlet inn 1,8 milliarder kroner i gaver, og den totale omsetningen var over 6 milliarder kroner.

Les rapporten i sin helhet her!

Du kan også laste den ned ved å trykke på knappen nederst i artikkelen.