Mediedekning av NORME-dager

I dagene 7.-8. september var det fem arrangementer i NORME-regi.

Den første dagen (7.september) var det styremøte, ungledersamling, årsmøte og markering av NORMEs 20-årsjubileum i Templet (Frelsesarmeen).

Under årsmøtet ble Rolf Gunnar Heitmann (Israelsmisjonen,) valgt til ny styreleder for to år. Han etterfølger Ørjan Tinnen (Gå Ut Senteret/Normisjon).

Som nye styremedlemmer for to år ble følgende personer valgt: Hans Arne Sanna (NLM, gjenvalgt), Helge S Gaard (NMS) og Tore Bjørsvik (Normisjon). Fra før av sitter Shalome Croos (Ung Baptist), Yngvild Hofstad (Ungdom i Oppdrag) og Ingunn Ulfsten (Pinsebevegelsen).

Som nye varamedlemmer ble følgende personer valgt: Silje Nordal Sylta (NKSS, 1.vara), Marianne Elle (Evangelisk Orientmisjon, 2. vara) og Jostein Nielsen (Frelsesarmeen, 3.vara).

Organisasjonene NSP-Aid, Norea Mediemisjon og Gideon ble tatt opp som nye medlemmer i NORME. Foruten samtale om vanlige årsmøtesaker (regnskap og årsrapport) ble det samtalt om et fremlagt strateginotat for NORMEs arbeid og om medlemsstatistikken for 2020.

På kvelden ble 20-årsjubileet markert med middag og jubileumskake rundt festpyntede bord. Shalome Croos og Karl Johan Kjøde ledet et variert program med festtale ved Nana Yaw Offei Awuku (Lausanne Global Associate Director for Generations), , sang/allsang og musikk ledet av Inge Andreas Jacobsen og Anna Mork Holm, «skråblikk» over NORME-historien ved «2 x Rolf» (Kjøde og Ekenes). Svein Aksel Nakkestad (Misjonskirken Ung) og Paul Omayio (Oslo International Family Church) ble intervjuet.

Vi fikk også høre hilsener fra våre internasjonale samarbeidspartnere. Du kan lytte til disse hilsenene her:

Michael Oh, Global Executive Director/CEO i Lausannebevegelsen

Brian WInslade, Deputy Secretary General i World Evangelical Alliance (WEA)

Thomas Bucher, Secretary General i European Evangelical Alliance (EEA)

*

Under Link-konferansen i Storsalen dagen etter, 8.september, var fokus på internasjonalt samarbeid. Temaet var «ikke vi, ikke de, men sammen». Videoklipp av alle enkeltbidragene vil bli lagt ut som egen nyhetssak.

Her er en oversikt over registrerte nyhetssaker om NORME-jubileum og LINK-konferansen fra henholdsvis Dagen, Vårt Land, Norge i dag og Kristelig Pressekontor (NB. Noen av disse forutsetter abonnement)

Misjonsnettverket NORME fyller 20 år (Norge i dag/KPK) (Intervju med tidl.daglig leder Rolf Kjøde)

Diskuterte norsk misjon: – Å være hvit kan noen steder skape flere problemer enn det løser (Vårt Land om LINK-konferansens siste panelsamtale)

Et lyspunkt i norsk kristenhet (Dagen, kommentartikkel ved Tarjei Gilje)

Migrant-ungdommer i Norge: – Det er viktig at menighetene snakker sammen nå (Norge i dag, intervju med Shalome Croos)

– Viktig at vi alle er arbeidere og medarbeidere (Norge i dag, intervju med Hans Aage Gravaas)

– Vi må be Gud gi oss sine øyne, få se det Han ser (Norge i dag, intervju med Gabriel Stephen)

Sammen til verdens ende (Dagen, kronikk ved Hans Aage Gravaas)

Savner en menighet som speiler egen hverdag (Dagen, intervju med Shalome Croos)

Slår alarm om norskfødte med innvandrerforeldre: – Menigheter er i ferd med å miste en generasjon (Vårt Land, intervju med Shalome Croos)

Misjonsnettverk fyller 20 år: – Jeg er redd vi aksepterte en splittelse mellom misjon og diakoni (VL/KPK, intervju med Rolf Kjøde)