En reise i Jesu fotspor?

Ønsker du å være med på en reise i Jesu fotspor? Ønsker du å lære mer om Bibelen og kristen tro i lys av den konteksten Jesus vokste opp i og virket i? Da har du en unik sjanse!

Gjennom Den Norske Israelsmisjon og Caspari-senteret i Jerusalem kan du være med på et kurs i tidsrommet 9.-22.mai 2022.

Dette kurset lar pastorer, bibellærere, misjonsarbeidere og teologistudenter oppleve Bibelens land. De vil få en dypere forståelse av den bibelske teksten, de jødiske røttene til kristen tro og den sosiale og religiøse konteksten til Jesus og den tidlige kirken. I tillegg vil deltakerne bli kjent med de lokale messianske og arabiske troende, få forståelse for behovet for «outreach» og tjeneste i landet og et innblikk i de teologiske og politiske utfordringene som lokale troende står overfor. Ved å bruke Caspari-senterets turledere og et nettverk av lokale ekspertforelesere, får du en opplevelse som vil være av enorm verdi for alle som studerer og formidler Guds Ord.

Det planlagte kurset arrangeres 9. til 20. mai 2022. Det er en 10-dagers studietur som fokuserer på den jødiske konteksten og forståelsen av Jesus, og hvordan dette budskapet ble et budskap for verden. Ved å bruke den moderne jødiske konteksten som en case-studie, vil du se på hvordan Jesu budskap kan kontekstualiseres i dag for å nå alle de forskjellige kulturer og menneskegrupper rundt om i verden.

Du finner mer informasjon om kurset samt påmeldingsinformasjon her.