Rolf Gunnar Heitmann ny styreleder

Rolf Gunnar Heitmann er valgt til ny styreleder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) for to år. Han etterfølger Ørjan Tinnen som har ledet styret i fire år. Valget skjedde under NORMEs årsmøte 7. september.

Heitmann, som til daglig er seniorrådgiver i Den Norske Israelsmisjon, er teolog. Han var generalsekretær i samme organisasjon i tidsrommet 1997-2019. Han har også vært medlem av NORME-styret i flere perioder tidligere.

Rolf Gunnar Heitmann har lang erfaring med og solid kjennskap til norsk og internasjonalt kirkeliv. Han kjenner også den internasjonale misjonsbevegelsen svært godt. Heitmann har blant annet hatt sentrale roller i Lausannebevegelsen internasjonalt gjennom nettverket for «Jewish Evangelism».

Yngvild Hofstad fra Ungdom i Oppdag ble i NORMEs styremøte 30.september gjenvalgt som nestleder i styret.